Στήριξη / Δωρεά

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ Ζ.Μ.Ε.Α ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

IBAN GR14 0260 3540 0002 1020 0678 585 Eurobank